جمعه, 22 تیر,1403
تازه هاتوجه به خیریه ها

توجه به خیریه ها

3,507تعداد نمایش:
1394/12/24تاریخ:
ديروز رييس و دبير انجمن حمايت از مبتلايان فلج مغزي ،آقاي دكتر طهراني و آقاي قياسوند راملاقات كردم .از دختران و پسراني ميگفتند كه با هوشند و خلاق ولي از نظر جسمي مشکل دارند و گلايه داشتند كه بهزيستي و دولت توجه كافي ندارد، چون دستي بر آتش دارم بحق انجمن ها وخيريه هاي مردمي توجه نمي شود و بعضي نفرات مسئول بي مسؤليت نيز با سياسي جلوه دادن اين امور نميگذارند خيرات توسط مردم توسعه يابد.
نمونه هاي متعددی ذكر كردند از نويسنده. كارگردان. متخصص نرم افزار و..... مشکل اصلي را اشتغال، احترام و توجه مي گفتند ، نه صدقه !!

اخبار مرتبط