جمعه, 03 بهمن,1399
تازه هابالاترين رشد هاي اقتصادي كشور ، الزاماً در دوران پرپولي جيب دولتها اتفاق نيفتاده است

بالاترين رشد هاي اقتصادي كشور ، الزاماً در دوران پرپولي جيب دولتها اتفاق نيفتاده است

2,140تعداد نمایش:
1394/12/06تاریخ:اين جدول نشان مي دهد بالاترين رشد در سال ٢-١٣٨١ در دوران رياست جمهوري جناب خاتمي اتفاق افتاد 
سياست هاي درست اقتصادي، مديريت هماهنگ ، تصميم هاي منطقي وجسورانه در زمان وزارت آقاي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصاد و دارايي  كه اينجانب نيز افتخار قائم مقامي ايشان را داشتم 
ضروري است از مرحوم دكتر محسن نوربخش نيز ياد خير كنم

اخبار مرتبط