شنبه, 04 بهمن,1399
تازه هابازدید ریاست جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای

بازدید ریاست جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای

2,244تعداد نمایش:
1395/01/21تاریخ:
در توضيحات كاملی که توسط مدير عامل اسكام واينجانب ارائه شد  ، عملكرد ايميدرو در رونمايي عناصر نادر توسط همكاران در مركز تحقيقات ونحوه همكاري ايميدرو در حوزه اكتشاف نيز بصورت مبسوط مطرح شد  و آقايان نعمت زاده ، صالحي و سياري نيز
توضيحاتی را ارائه دادند.  
چند نكته مطرح شده : همكاري خوب اين دو سازمان (ایمیدرو و انرژی اتمی ) كه به اقتصاد كشور كمك خواهد كر ، عملكرد پژوهشي ايميدرو ، قيمت ها ونياز هاي كشور به اين مواد واهميت آن و همچنین تقدير از همكاري اكتشافي.  
لازم است از اقاي ملاطاهري وهمكاران مركز تحقيقات كرج و پژوهش و اكتشاف بصورت ويژه تشكر كنم.
قيمت مواد استحصال شده اكسيد اسكاندنيوم  ٤٢٠٠ هر كيلو و پرازيوديميوم ٥٢ و نيوديميوم ٤٢ و ايتريوم ٦ و سريم ولانتانيم ٤ و فروتيتان ٦ و شمش ميش متال ٦ دلار مي باشد  . فاز اول همكاري اكتشافي ٣٨٠٠٠ كيلومتر مربع است كه ژئو فيزيك هوايي تمام شده ودر طی انجام مراحل بعدي است.

تصاویر

اخبار مرتبط